Số 331-QĐ/ĐU ngày 15/11/2018 của Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN "Quyết định về việc chỉ định Bí thư Đảng ủy cơ sở"

Hướng tới kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020), Tổng công ty ĐSVN và các đơn vị trong toàn ngành đã có nhiều hoạt động nhằm tri ân các anh hùng liệt sỹ, phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Tăng cường tàu du lịch dịp hè 2020

Hướng tới kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020), Tổng công ty ĐSVN và các đơn vị trong toàn ngành đã có nhiều hoạt động nhằm tri ân các anh hùng liệt sỹ, phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái triển khai phong trào Đường tàu - Đường hoa tại khu vực đường ngang Km 0+800 tuyến đường sắt Đông Anh - Quán Triều

Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 576/LT- ĐS ngày 10/3/2023 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, ngày 31/01/2024 Công ty CPĐS Hà Thái phối hợp với UBND thị trấn Đông Anh, Công ty CP TTTHĐS Bắc Giang, CN KTĐS Hà Thái Hải tổ chức dọn dẹp vệ sinh đất đá ...

Tăng cường tàu du lịch dịp hè 2020

Hướng tới kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020), Tổng công ty ĐSVN và các đơn vị trong toàn ngành đã có nhiều hoạt động nhằm tri ân các anh hùng liệt sỹ, phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.