Một số hình ảnh hoạt động trong ngày Lễ ra quân phát động phong trào "đường tàu - đường hoa" theo Kế hoạch liên tịch số 576/LT-ĐS ngày 10/3/2023 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam