Mô tảĐể đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh, Công Ty CP Đường Sắt Hà Thái tuyển dụng 1 số vị trí sau:1. Công nhân duy tu đường sắt: 30 người2. Vận ...
Thông báo về việc tuyển dụng lao động760 TB-ĐSHT.pdf