GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI

 

Tên gọi đầy đủ: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI

Tên gọi tắt: CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI

Tên giao dịch quốc tế: HATHAI RAILWAY JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt bằng tiếng anh: HATHAI RM.,JSC

Trụ sở chính: Đường Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Đỉnh, Quận bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại:            0243 8386354                        Fax: 0243 8386939

E-mail:

Website: http://hathairailways.vn/

Biểu tượng (Logo):

 

 

Hình thức pháp lý, tư cách pháp nhân và thời hạn hoạt động của Công ty

1. Hình thức doanh nghiệp:

- Công ty cổ phần Đường sắt Hà Thái là doanh nghiệp được thành lập dưới hình thức chuyển từ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sở hữu 100% vốn điều lệ sang Công ty cổ phần do Tổng công ty Đường sắt Việt Nam nắm giữ cổ phần chi phối;

- Công ty cổ phần Đường sắt Hà Thái có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2. Công ty cổ phần Đường sắt Hà Thái có:

a) Tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản tiền Đồng Việt Nam và ngoại tệ tại Kho bạc Nhà nước, các ngân hàng trong nước và nước ngoài theo các quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ này.

b) Vốn và tài sản riêng, chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác bằng toàn bộ tài sản của mình; chịu trách nhiệm dân sự và thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với các công ty con và công ty liên kết trong phạm vi số vốn do Công ty đầu tư.

c) Quyền sở hữu, sử dụng và định đoạt đối với tên gọi, thương hiệu, biểu tượng riêng của Công ty theo quy định của pháp luật.

3. Công ty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với quyết định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép.

4. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo Điều 60 của Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty bắt đầu từ ngày thành lập và là vô thời hạn.

 

Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là:

 

STT

Tên ngành

Mã ngành

1

Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ

4210

2

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

4620

3

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh

4773

4

Bán lẻ hàng hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ

4789

5

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

4663

6

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

7

Hoạt động hỗ trợ khác liên quan đến vận tải

5229

8

Xây dựng nhà các loại

4100

9

Xây dựng công trình công ích

4220

10

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

4290

11

Phá dỡ

4311

12

Chuẩn bị mặt bằng

4312

13

Lắp đặt hệ thống điện

4321

14

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí

4322

15

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại

2592

16

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810

17

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ trường)

5510

18

Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

4390

19

Sản xuất các cấu kiên kim loại

2511

20

Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao

2395

21

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

2392

22

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

4933

23

Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)

4931

24

Đại lý, môi giới, đấu giá

4610

25

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ

5221

26

Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác

4511

27

Kho bãi và lưu giữ hàng hóa

5210

28

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường)

5610

29

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng

4659

30

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu

Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm khác bằng kim loại

2599

31

Sản xuất sản phẩm khác từ cao su

2212

32

Cho thuê xe có động cơ

7710

33

Điều hành tua du lịch

7912

34

(Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của Pháp luật)

Trong đó, sản phẩm dịch vụ chủ yếu:

  • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
  • Kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt
  • Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao
  • Kho, bãi và lưu giữ hàng hóa
  •  

Mục tiêu hoạt động của Công ty là:

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo trạng thái kỹ thuật đường sắt và an toàn giao thông đường sắt trong phạm vi các tuyến đường sắt được Tổng công ty Đường sắt Việt Nam giao hoặc đặt hàng công tác quản lý, bảo trì.

 

- Huy động và sử dụng các nguồn lực để tổ chức sản xuất có hiệu quả nhằm tối đa hóa lợi nhuận, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập và đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, bảo đảm lợi ích tối đa cho các cổ đông;

- Hoàn thành mọi nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, góp phần xây dựng, phát triển đất nước.

 

Phạm vi kinh doanh và hoạt động

1. Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ này, phù hợp với Chiến lược phát triển chung của Tổng công ty và quy định của pháp luật hiện hành; thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được các mục tiêu của Công ty

2. Công ty được tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác được pháp luật cho phép và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 6. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong Công ty

1. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong Công ty hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

2. Các tổ chức chính trị - xã hội khác trong Công ty hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ của các tổ chức chính trị - xã hội phù hợp với quy định của pháp luật.

3. Công ty tôn trọng, tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, thời gian và điều kiện cần thiết khác để các tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội tại Công ty hoạt động theo quy định của pháp luật và Điều lệ của các tổ chức đó.

Phòng Tổ chức - Hành chính