Lịch sử hình thành và phát triển

 • Giai đoạn từ tháng 6/1997 đến 3/1998:
 • Xí nghiệp quản lý đường sắt Hà Thái được thành lập theo Quyết định số 1546 QĐ/TCCB-LĐ ngày 12/6/1997 của Bộ trưởng Bộ GTVT (Quyết định sáp nhập Xí nghiệp quản lý đường sắt Hà Thái và Xí nghiệp quản lý cầu Thăng Long).
 • Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:
  • Quản lý, duy tu, sửa chữa theo từng cấp kỹ thuật hệ thống cầu đường, đảm bảo chạy tầu thông suốt trong mọi tình huống
  • Hạch toán độc lập.
 • Giai đoạn từ tháng 4/1998 đến 2/2003:
 • Xí nghiệp quản lý đường sắt Hà Thái được thành lập theo Quyết định số 872 QĐ/TCCB ngày 17/4/1998 của Bộ trưởng Bộ GTVT.
 • Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:
  • Quản lý, duy tu, sửa chữa theo từng cấp kỹ thuật hệ thống cầu đường, đảm bảo chạy tầu thông suốt trong mọi tình huống.
  • Xây dựng công trình quy mô vừa và nhỏ, nằm trong tỷ lệ doanh thu quy định ngoài nhiệm vụ công ích.
  • Sản xuất vật liệu xây dựng và kết cấu thép chuyên ngành, bao gồm: biển báo, hàng rào bê tông ...
  • Kinh doanh dịch vụ khác (ở mức tỷ trọng 30% trong tổng doanh thu hàng năm và theo khả năng thực tế của từng doanh nghiệp).
 • Hình thức tổ chức doanh nghiệp:
  • Doanh nghiệp hoạt động công ích
  • Hạch toán kinh tế độc lập.
 • Giai đoạn từ tháng 3/2003 đến 11/2010:
 • Công ty quản lý đường sắt Hà Thái được thành lập theo Quyết định số 734/2003/QĐ-BGTVT ngày 20/3/2003 của Bộ trưởng Bộ GTVT.
 • Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:
  • Quản lý, duy tu, sửa chữa theo từng cấp kỹ thuật hệ thống cầu đường, đảm bảo chạy tầu thông suốt trong mọi tình huống;
  • Xây dựng công trình quy mô vừa và nhỏ, nằm trong tỷ lệ doanh thu quy định ngoài nhiệm vụ công ích;
  • Sản xuất vật liệu xây dựng và kết cấu thép chuyên ngành, bao gồm: biển báo, hàng rào bê tông;
  • Kinh doanh dịch vụ khác (ở mức tỷ trọng 30% trong tổng doanh thu hàng năm và theo khả năng thực tế của từng doanh nghiệp).
 • Hình thức tổ chức doanh nghiệp:
  • Doanh nghiệp hoạt động công ích;
  • Hạch toán kinh tế độc lập.
 • Giai đoạn từ tháng 12/2010  đến khi CPH:
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý đường sắt Hà Thái được thành lập theo Quyết định số 1632/QĐ-ĐS ngày 16/12/2010 của Chủ tịch HĐTV Đường sắt Việt Nam.
 • Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:
  • Kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt; tổ chức ứng phó sự cố thiên tai, cứu nạn và tai nạn giao thông đường sắt;
  • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; xây dựng nhà các loại; xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;
  • Sản xuất sản phẩm khác từ cao su; sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét; Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao;
  • Sản xuất các cấu kiện kim loại; phá dỡ; chuẩn bị mặt bằng; lắp đặt hệ thống điện; Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước;
  • Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác; kinh doanh bất động sản; cho thuê kho bãi và lưu giữ hàng hóa;
  • Bán, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác; bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng;
  • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày; nhà hàng, quán ăn và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; kinh doanh lữ hành du lịch; cho thuê xe động cơ; đại lý bán vế tầu hỏa;
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; dịch vụ bán đấu giá tài sản; kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Hình thức tổ chức doanh nghiệp: Hạch toán kinh tế độc lập

Phòng Tổ chức - Hành chính