Một số hình ảnh hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty QLĐS Hà Thái lần thứ VI nhiệm kỳ 2015 - 2020

Giao lưu bóng đá chào mừng Đại hội Đảng lần thứ VI nhiệm kỳ 2015 -2020

 

 

 

 

 

Pano tuyên truyền Đại hội của các Công đoàn bộ phận