Số 332-QĐ/ĐU ngày 15/11/2018 của Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN "Quyết định về việc chỉ định Bí thư Đảng ủy cơ sở"

Để tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách có vé tàu đi và đến tại ga Đà Nẵng trong thời gian tàu tạm ngừng đón trả khách tại ga, ĐSVN hướng dẫn quý khách thực hiện như sau: