Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái triển khai phong trào Đường tàu - Đường hoa tại khu vực đường ngang Km 0+800 tuyến đường sắt Đông Anh - Quán Triều

Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 576/LT- ĐS ngày 10/3/2023 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, ngày 31/01/2024 Công ty CPĐS Hà Thái phối hợp với UBND thị trấn Đông Anh, Công ty CP TTTHĐS Bắc Giang, CN KTĐS Hà Thái Hải tổ chức dọn dẹp vệ sinh đất đá thải, phát quang cây cối đồng thời triển khai phong trào Đường tàu - Đường hoa tại khu vực đường ngang Km 0+800 tuyến đường sắt Đông Anh - Quán Triều. Với diện tích hơn 250 m2 đơn vị đã triển khai trồng 200 cây Dâm bụt, 700 cây Chuỗi ngọc, 5 cây Hoàng Nam, 05 cây Trạng Nguyên và hoa Chiều tím.

Dưới đây là một số hình ảnh