Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái tổ chức Hội nghị công bố ngày chuyển đổi số

Ngày 01/7/2024, Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái đã tổ chức Hội nghị công bố ngày chuyển đổi số Công ty cổ phần Đường sắt Hà Thái. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Phó bí thư Đảng ủy, lãnh đạo các phòng, đơn vị; thành viên Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban chỉ đạo chuyển đổi số Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái.

Dưới đây là một số hình ảnh

 

Đồng chí Nguyễn Thanh Tâm - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty phát biểu tại Hội nghị