Số 3766/ĐS-QLHT ngày 15/11/2018 của Tổng công ty ĐSVN về việc phương án kỹ thuật sửa chữa, bảo dưỡng máy chèn đường BRAD, máy thay tà vẹt MRT2, máy xiết bu lông TEM2. thiết bị nâng mối gục JA.