Thông báo kết luân tháng 5 năm 2015 của Giám đốc Công ty TNHH MTV QLĐS Hà Thái

(Thứ ba, 12/05/2015 - 07:41)
Tài liệu đính kèm: Nhập mật khảu để tải file

TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

QUẢN LÝ ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI

 

 

Số:  201  /TB-ĐSHT

 

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

 

   Hà Nội, ngày 11  tháng 5  năm 2015

 

THÔNG BÁO

   Kết luận của Giám đốc Công ty tại hội nghị giao ban ngày 07/5/2015

 

Ngày 07/5/2015, đồng chí Nguyễn Bá Thực – Giám đốc Công ty TNHH MTV QLĐS Hà Thái chủ trì Hội nghị giao ban kiểm điểm công tác SXKD tháng 4 và triển khai nhiệm vụ tháng 5 năm 2015. Tham dự có các đồng chí trong BCH Đảng ủy, các đ/c Phó giám đốc; KSV; đ/c Chủ tịch Công đoàn Công ty;  Đoàn TN Cty, các đ/c Trưởng, Phó các Phòng nghiệp vụ, Lãnh đạo XNQL cầu Thăng Long, XN KDDV & TCCG, các Đội trưởng đội đường 123, 124, 125, 126; Điều độ Cty.

Sau khi nghe phòng HC-YT báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện kết luận giao ban tháng trước, kết quả SXKD tháng 4/2015 nhiệm vụ tháng 5/2015, các ý kiến tham luận trong hội nghị, Giám đốc Công ty kết luận:

          1. Giao đ/c Tú (PGĐ) chỉ đạo phòng KH-VT và phòng TCKT hoàn chỉnh Quy chế khoán công tác phí, điện thoại, văn phòng phẩm vv… đối với từng chức danh trình Giám đốc xem xét để sớm ban hành.

          2. Giao đ/c Tú (PGĐ) chỉ đạo phòng KT&ATGTĐS làm việc với các địa phương về việc đề nghị cắm đầy đủ biển báo đường bộ và làm gờ giảm tốc tại hai đầu các đường ngang mà đường bộ do địa phương quản lý đi qua đường sắt. Có biện pháp cấm các xe tải trọng lớn qua đường ngang không đảm bảo về chiều rộng, độ dốc, tầm nhìn và các lối đi dân sinh qua đường sắt.

          3.   Giao đ/c Tú (PGĐ), phòng HC-YT, TCKT, XNQL cầu Thăng Long làm thủ tục thanh lý Hợp đồng điện, trạm điện Kim Nỗ, ký lại hợp đồng cung cấp điện với Điện lực Đông Anh và thông báo cho các đơn vị, các hộ dân đang sử dụng điện của trạm điện Kim Nỗ trực tiếp làm thủ tục ký hợp đồng cung cấp điện với điện lực Đông Anh.

          4. Giao đ/c Tú (PGĐ) chỉ đạo phòng KD làm việc với chủ đầu tư, tư vấn giám sát công trình đường ngang Km16+700 (Tuyến ĐA- QT), làm biên bản xác định giá trị còn lại và bàn giao số lượng tà vẹt thay ra để Công ty có phương án xử lý.

          5. Giao đ/c Long (PGĐ) chỉ đạo phòng KT &ATGT kiểm tra tình hình cụ thể tại đường ngang Km28+429 (Tuyến BH- VĐ) đôn đốc Đội 123 hoàn thành đồng thời ra văn bản làm việc với đơn vị quản lý đường bộ.

          6. Giao đ/c Tú (PGĐ) chỉ đạo phòng HC- YT làm việc với đơn vị tư vấn về đất đai tại trụ sở Công ty khẩn trương hoàn thiện và thanh lý hợp đồng đã thực hiện; Chủ động làm việc với chi cục thuế quận Bắc Từ Liêm về việc sử dụng đất tại trụ sở làm việc hiện nay của Công ty và có biên bản làm việc, trên cơ sở đó báo cáo Tổng Công ty ĐSVN và Cục thuế Hà Nội.

          7. Giao đ/c Long (PGĐ) chỉ đạo đánh giá nội bộ việc thực hiện tiêu chuẩn ISO, thời gian hoàn thành trong tháng 5/2015 để mời Tư vấn đánh giá.

          9. Giao đ/c Long (PGĐ) chỉ đạo các bộ phận liên quan nghiên cứu thực hiện việc cải tạo cần chắn Km1+847 (chắn tự động)Tuyến BH-VĐ và giàn chắn Km20+210 (Mô tơ điện) Tuyến YV- LC sử dụng biện pháp đóng, mở chắn bằng thiết bị điện.

          10. Giao đ/c Khai (PGĐ) chỉ đạo phòng KD bám sát cấp trên để xin ý kiến chỉ đạo v/v đảm bảo an toàn chạy tàu tuyến Lưu Xá- Khúc Rồng. Nếu chưa có ý kiến chỉ đạo thì tiếp tục tham mưu văn bản xin ý kiến chỉ đạo của Hội đồng Thành viên.

          11.Giao đ/c Khai (PGĐ) chỉ đạo phòng KD làm việc với Ban QLKCHT ĐS đề nghị Bộ GTVT chấp thuận giao Công ty phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan có thẩm quyền để sử dụng, khai thác những điểm đã giải tỏa trong hành lang cầu Thăng Long.

          12.Giao phòng TCKT rà soát lại công trình cầu Tam Bạc. Hướng dẫn đơn vị hoàn thiện theo Hồ sơ tạm thanh toán , khi nào quyết toán xong công trình sẽ thanh toán cho đơn vị theo số liệu quyết toán.

          * Lưu ý: Giám đốc yêu cầu các phòng, các đơn vị, CBCNV trong toàn Công ty chấp hành nghiêm Nội qui, Qui định của Công ty, của Tổng công ty ĐSVN và Bộ GTVT, nghiêm cấm đánh bài bạc, uống rượu, bia vv.

Trên đây là kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban ngày 07/5/2015. Yêu cầu các phòng, các đơn, CBCNV trong Công ty nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị, các phòng trong toàn C.Ty;

- Lãnh đạo Công ty;

- Đảng ủy, Công đoàn, ĐTN;

- Điều độ;

- Lưu: VT, HC-YT.

 

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG HC& YTẾ

 

 

 

 

 

 

  Trần Bá Chiến