Nhiệm vụ phát triển hạ tầng giao thông còn rất nặng nề

Sáng nay (21/4), Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan về tình hình thực hiện các công trình, dự án trọng điểm ngành GTVT.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì cuộc họp

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì cuộc họp. Ảnh: Đ.Q

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đánh giá hạ tầnggiao thông là một trong những nhân tố quyết định đến môi trường đầu tư, môi trường phát triển đất nước, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Theo Phó Thủ tướng, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn luôn quan tâm đến công tác phát triển hạ tầng giao thông. Ngay trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 11 đã khẳng định ba chiến lược đột phá, trong đó có đột phá về hạ tầng giao thông để thực hiện chiến lược 10 năm đưa đất nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Giai đoạn 2011 – 2015, công tác phát triển hạ tầng nói chung, đặc biệt là hạ tầnggiao thông đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Điều đó thể hiện qua năng lực hạ tầng giao thông vận tải ngày càng được tăng cường và đáp ứng tốt hơn nhu cầu vận tải, nhu cầu hậu cần của nền kinh tế và tạo ra được nhân tố để huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhận định, thời gian tới công tác đầu tư phát triển hạ tầng giao thông còn phải đứng trước rất nhiều khó khăn, thách thức do những hạn chế trong quá trình đầu tư cần khắc phục như: Chất lượng công trình, năng lực của các chủ thể giam dự án, công tác giải phóng mặt bằng… “Mặt khác, về mặt thủ tục hành chính để liên thông, phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương còn chưa đạt hiệu quả cao. Xuất phát từ những yếu tố đó, đặt ra nhiệm vụ phát triển hạ tầng giao thông trong thời gian tới sẽ rất nặng nề”, Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng đưa ra nhiều chỉ đạo để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, đẩy nhanh quá trình thực hiện các dự án phát triển hệ thống hạ tầng giao thông.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng GTVT Trương Quang Nghĩa đề xuất một số cơ chế, chính sách liên quan đến việc bố trí nguồn vốn đối ứng đang thiếu tại các dự án ODA; những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, thi công các dự án... 

(Nội dung cuộc họp và những chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng sẽ được Báo Giao thông đăng tải trên số báo phát hành vào ngày mai 22/4).

Đình Quang