Kết quả tuần 2 cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu phong trào công nhân và Công đoàn ĐSVN”

Trong cuộc thi (tuần từ 18/3 – 24/3/2021) đã có 1447 CNVCLĐ thuộc 30 đơn vị tham gia dự thi.

 

Ban tổ chức cuộc thi đã xét chọn đề nghị Ban Thường vụ Công đoàn ĐSVN thưởng 03 cá nhân có bài thi đạt kết quả cao nhất, đó là: Trương Quang Hùng - nhân viên ga Quán Hành, Chi nhánh Khai thác đường sắt Nghệ Tĩnh; Trần Huy Anh - Trực ban ga Yên Xuân, Chi nhánh Khai thác đường sắt Nghệ Tĩnh; Nguyễn Đình Thanh - Gác ghi ga Cây Cầy, Chi nhánh Khai thác Đường sắt Phú Khánh. 

Cuộc thi được tiếp tục đến hết ngày 31/5/2021 và tổng kết trao giải vào dịp chào mừng 75 năm Ngày truyền thống Ngành ĐSVN (21/10/2021).

Nguồn: http://www.vr.com.vn

Tác giả: http://www.vr.com.vn