CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG & AN NINH ĐỐI TƯỢNG 4 NĂM 2017

Ngày 24/5, tại Công ty cổ phần Đường sắt Hà Thái, Ban chỉ huy Quân sự Công ty phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự quận Bắc Từ Liêm, Học viện chính trị Bộ Quốc phòng tổ chức khai mạc Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho 30 học viên đối tượng 4 năm 2017.

Tới dự Lễ khai mạc Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng An ninh có đồng chí Phạm Văn Tú, Thành viên HĐQT - Chỉ huy trưởng - Giám đốc Công ty, Đại tá  Nguyễn Đức Hạnh - Chủ nhiệm khoa Lịch sử nghệ thuật Quân sự - Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng, Thiếu tá Nguyễn Minh Hải – Trợ lý DQTV Ban chỉ huy Quân sự quận quận Bắc Từ Liêm.

 

Quang cảnh lớp học

 

 

Phát biểu khai mạc, đồng chí Phạm Văn Tú nhấn mạnh, trong các năm qua, lãnh đạo Công ty rất quan tâm đến công tác giáo dục quốc phòng, an ninh cho CBCNV trong Công ty. Đồng chí Giám đốc cũng yêu cầu các học viên nghiêm túc chấp hành nội qui, quy chế lớp học, tích cực học tập, nghiên cứu, trao đổi. Trên cơ sở hiểu và nhận thức sâu sắc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, CBCNV Công ty nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, góp phần cùng Đảng và nhà nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

 

Giám đốc Phạm Văn Tú phát biểu tại lớp học

 

Tại lớp học, các giảng viên đã trình bày về các nội dung cơ bản của các luật: Luật Quốc phòng, an ninh quốc gia, Luật Biên giới quốc gia, Luật Biển Việt Nam, giáo dục quốc phòng an ninh, dân quân tự vệ,...

Trong quá trình hoc tập, các học viên còn được tìm hiểu về các nội dung Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch với Việt Nam, biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới.

 

Giảng viên trình bày tại lớp học các nội dung về quốc phòng, an ninh

 

Cuối khóa học, các học viên viết bài thu hoạch. Những học viên làm bài đạt yêu cầu sẽ được cấp giấy chứng nhận đã qua lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh đối tượng 4.