Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Thái tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016 và học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Quang cảnh Hội nghi

Ngày 18 tháng 7 năm 2016, công ty cổ phần đường sắt Hà Thái tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016 nhằm đánh giá kết quả thực hiện trong 6 tháng đầu năm, biện pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Bá Thực – Chủ tịch HĐQT, Bí thư Đảng ủy công ty và đồng chí Phạm Văn Tú- Ủy viên HĐQT- Giám đốc công ty.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát, BCH Đảng ủy, lãnh đạo các phòng ban đơn vị và các đồng chí Đảng viên tuyến Bắc Hồng- Văn Điển, XN QL cầu Thăng Long, XN KDDV & TCCG.

Trong 6 tháng đầu năm, công tác SXKD thực hiện tốt, hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Tổng sản lượng đạt 57, 67 tỷ đồng, đạt 51,99% so với kế hoạch cả năm và bằng 134,3 % so với cùng kỳ năm trước.

Công tác an toàn tuy giữ được nhưng còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đe dọa mất an toàn, đặc biệt là ý thức trách nhiệm trong công việc của một bộ phận tuần gác. Qua kiểm tra, công ty đã phát hiện và phải xử lý 16 CBCNV vi phạm QTQP.

Công tác quản lý, điều hành từng bước được nâng cao. Công ty tiếp tục xây dựng, sửa đổi hệ thống Quy chế quản lý nội bộ phù hợp với Pháp luật, cơ chế quản lý theo mô hình công ty cổ phần và điều kiện cụ thể của công ty nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý, điều hành hoạt động SXKD.

Thu nhập của CBCNV được giữ vững. Đời sống vật chất, tinh thần của CBCNV từng bước được nâng cao. Dịp hè năm 2016, Chuyên môn và Công đoàn công ty tổ chức 3 đoàn tham quan, nghỉ mát cho CBCNV tại Trà Cổ, Quảng Ninh và Nha Trang – Đà Lạt.

Công tác xây dựng Đảng và các tổ chức đoàn thể được thực hiện có kết quả. Nội bộ đoàn kết thống nhất trên cơ sở dân chủ, công khai, minh bạch. CBCNV tin tưởng vào sự lãnh đạo của HĐQT, Ban điều hành và BCH đảng bộ.

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm còn nặng nề đòi hỏi các phòng, ban đơn vị và mỗi CBCNV phải thực hiện tốt ý thức trách nhiệm được giao, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, đảm bảo tuyệt đối an toàn mọi mặt, làm tốt công tác chăm lo đời sống người lao động.

Tại Hội nghị, Giám đốc công ty và Ban thường vụ Công đoàn đã triển khai kế hoạch liên tịch phát động phong trào thi đua trong quý III/2016.

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Khối doanh nghiệp TW và Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN, tại Hội nghị, đảng bộ công ty cũng đã tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XII. Đồng chí Nguyễn Bá Thực – Bí thư đảng ủy công ty đã trực tiếp triển khai nội dung trên. Trên cơ sở trọng tâm của Nghị quyết, đồng chí bí thư đã đề cập những vận dụng cụ thể, thiết thực nhằm xây dựng Đảng bộ công ty ngày càng phát triển.

Dưới đây là một số hình ảnh: