Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái tổ chức lớp Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ 2023

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT VI PHẠM HLATGTĐS CÔNG TÁC ĐIỀU TRA, XÂY DỰNG KẾ HOẠCH VÀ QUẢN LÝ KHỐI LƯỢNGQUY TRÌNH GIẢI QUYẾT VI PHẠM HLATGTĐS CÔNG TÁC ĐIỀU TRA, XÂY DỰNG KẾ HOẠCH VÀ QUẢN LÝ KHỐI LƯỢNG

Căn cứ vào Kế Hoạch Đào Tạo Năm 2023, ngày 16/12/2023 Công ty CPĐS Hà Thái tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ “Quy trình giải quyết vi phạm HLATGTĐS và công tác điều tra, xây dựng kế hoạch và quản lý khối lượng”. Thành phần học gồm 54 đồng chí là Đội phó, kỹ thuật đội, cung trưởng, cung phó phụ trách các cung đường, cung cầu, cung chắn, các phó giám đốc, trưởng bộ phận KH-KT, đội trưởng đội bảo vệ Xí nghiệp quản lý Cầu Thăng Long.

Đến dự và chỉ đạo lớp bồi dưỡng gồm đồng chí: Lê Hữu Hưng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty, Đồng chí Nguyễn Thanh Tâm – Giám đốc Công ty, cùng các đồng chí lãnh đạo trong Công ty.

Lớp bồi dưỡng này đã cung cấp những thông tin quan trọng và kỹ năng thiết yếu cho đội ngũ Cán bộ CNV, đồng thời tạo điều kiện cho sự hiểu biết sâu sắc về quy trình giải quyết vi phạm HLATGTĐS và Quản lý, điều tra khối lượng, xây dựng kế hoạch phương án tác nghiệp hàng tháng, hàng quý, hàng năm giúp Công ty có thể chuẩn bị tốt cho thách thức trong công việc.

Căn cứ vào Kế Hoạch Đào Tạo Năm 2023, ngày 16/12/2023 Công ty CPĐS Hà Thái tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ “Quy trình giải quyết vi phạm HLATGTĐS và công tác điều tra, xây dựng kế hoạch và quản lý khối lượng”. Thành phần học gồm 54 đồng chí là Đội phó, kỹ thuật đội, cung trưởng, cung phó phụ trách các cung đường, cung cầu, cung chắn, các phó giám đốc, trưởng bộ phận KH-KT, đội trưởng đội bảo vệ Xí nghiệp quản lý Cầu Thăng Long.

Đến dự và chỉ đạo lớp bồi dưỡng gồm đồng chí: Lê Hữu Hưng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty, Đồng chí Nguyễn Thanh Tâm – Giám đốc Công ty, cùng các đồng chí lãnh đạo trong Công ty.

Lớp bồi dưỡng này đã cung cấp những thông tin quan trọng và kỹ năng thiết yếu cho đội ngũ Cán bộ CNV, đồng thời tạo điều kiện cho sự hiểu biết sâu sắc về quy trình giải quyết vi phạm HLATGTĐS và Quản lý, điều tra khối lượng, xây dựng kế hoạch phương án tác nghiệp hàng tháng, hàng quý, hàng năm giúp Công ty có thể chuẩn bị tốt cho thách thức trong công việc.

Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động: