Lịch công tác lãnh đạo Tổng công ty từ ngày 12/11 đến ngày 18/11/2018

VNR_VIET_NAM

LÃNH ĐẠO TCT

Từ ngày 12/11/2018 đến 18/11/2018

Ngày tháng

Nội dung công việc

Lãnh đạo

Thành phần tham gia

Chuẩn bị

Địa điểm

Thứ hai
12/11

Phó TGĐ Nguyễn Văn Minh nghỉ phép từ ngày 12/11 đến ngày 20/11/2018

    

08:00 Dự khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý, quản trị doanh nghiệp (Khu vực Miền Trung)

Thành viên HĐTV Hồ Hữu Hòa dự

Ban TCCB-LĐ, Trường Cao đẳng Đường sắt

 

Phân hiệu Cao Đẳng Đường sắt Đà Nẵng

08:00 Dự khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý, quản trị doanh nghiệp (Khu vực Miền Trung)

Phó TGĐ Đặng Sỹ Mạnh dự

Ban TCCB-LĐ, Trường Cao đẳng Đường sắt

 

Phân hiệu Cao Đẳng Đường sắt Đà Nẵng

08:30 Làm việc tại Công ty CP TTTH ĐS Hà Nội

Kiểm soát viên Đới Sỹ Hưng

Lãnh đạo các Ban: QLHT, KSNB, Trưởng phân ban QLKCHT KV 1; Người đại diện phần vốn, Ban giám đốc Công ty CP TTTH ĐS Hà Nội.

Công ty CP TTTH ĐS Hà Nội chuẩn bị nội dung theo đề cương kiểm tra số 15/KSV ngày 15/5/2018

Công ty CP TTTH ĐS Hà Nội

08:30 Họp nghe báo cáo cuối kỳ Báo cáo NCTKT dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam

Phó TGĐ Trần Thiện Cảnh dự

Các Ban: ĐTXD, QTCN

 

Trung tâm hội nghị 37 Hùng Vương, Hà Nội

08:30 Giao ban vận tải tuần từ ngày 5/11 đến ngày 11/11/2018

Phó TGĐ Phan Quốc Anh

Theo Công điện số 833/CĐ-ĐS ngày 21/8/2015 của TCT ĐSVN

Trung tâm ĐHVT phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị tốt hệ thống điện thoại phục vụ hội nghị.

Theo Công điện số 833/CĐ-ĐS ngày 21/8/2015 của TCT ĐSVN

14:00 Dự họp thống nhất nội dung bổ sung, sửa đổi Nghị định thư ĐS biên giới Việt - Trung lần thứ 42
(lãnh đạo Cục ĐSVN chủ trì)

Phó TGĐ Phan Quốc Anh

Cục ĐSVN; các thành viên tham gia Hội nghị ĐS biên giới Việt Trung lần thứ 42 của TCT ĐSVN theo văn bản số: 3701/ĐS-TCCB ngày 7/11/2018

Các đơn vị dự họp chuẩn bị nội dung liên quan.

Phòng họp số 5

Thứ ba
13/11

08:00 Dự Hội nghị khoa học công nghệ Trường Đại học GTVT Hà Nội

Phó TGĐ Ngô Cao Vân

  

Số 3, Cầu Giấy, Hà Nội

14:00 Họp Hội đồng thẩm định chuẩn đầu ra chương trình đào tạo cao đẳng điều hành GTVTĐS

Phó TGĐ Phan Quốc Anh

Thành viên hội đồng theo quyết định số: 1387/QĐ-LĐTBXH ngày 11/10/2018.

Trường Cao đẳng đường sắt chủ trì chuẩn bị nội dung

Trường Cao đẳng đường sắt

Thứ tư
14/11

Lãnh đạo làm việc tại Cơ quan

    
     

Thứ năm
15/11

08:30 Dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 tại CT CP ĐS Hà Thái

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Vũ Anh Minh

TVHĐ TV Hồ Hữu Hoà, Ban KSNB, Ban TCCB-LĐ

VP

CT CP ĐS Hà Thái, 199 Phạm Văn Đồng, Bác Từ Liêm, HN

13:30 Làm việc tại Công ty CP Xe lửa Dĩ An

Kiểm soát viên Đới Sỹ Hưng

Đại diện lãnh đạo các Ban: ĐMTX, KSNB; Người đại diện phần vốn, Ban giám đốc Công ty CP Xe lửa Dĩ An.

Công ty CP Xe lửa Dĩ An chuẩn bị nội dung theo đề cương kiểm tra số 15/KSV ngày 15/5/2018

Công ty CP CP Xe lửa Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Thứ sáu
16/11

08:00 Dự Hội nghị Hiệp hội doanh nghiệp cơ khí Việt Nam năm 2018

Phó TGĐ Ngô Cao Vân

  

TP. Cần Thơ

13:30 Kiểm tra công tác Đảng quý IV-2018
Kiểm tra tại Đảng Bộ CN Khai thác ĐS Lào Cai
(Quyết định số 319-QĐ-ĐU)

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Vũ Anh Minh

Theo Quyết định số 319-QĐ-ĐU ngày 16/10/2018 của Đảng uỷ TCT ĐSVN

VP ĐU, UBKT ĐU

CN Khai thác ĐS Lào Cai

Thứ bảy
17/11

Trực Lãnh đạo

Phó TGĐ Trần Thiện Cảnh (DĐ: 0912398730)

Trường hợp Lãnh đạo TCT đi vắng, Chánh VP trực thay (DĐ: 0912688686)

  
     

Chủ nhật
18/11

Trực Lãnh đạo

Phó TGĐ Ngô Cao Vân (DĐ:0903707888)

Trường hợp Lãnh đạo TCT đi vắng, Chánh VP trực thay (DĐ: 0912688686)